Vår verksamhet genomsyras av glädje och vårt motto är att ha roligt tillsammans

Välkommen till Öppet Hus!
DEN 24 oktober 2019 KL. 17:30–19:00
Anmäl dig gärna via intresseanmälan.

Kom och träffa föräldrar och pedagoger, och hör om vår verksamhet.
Bekanta er med våra lokaler och ta del av våra erfarenheter om varför ni ska välja Varglyans föräldrakooperativ som barnomsorg. 

årets pedagog 2015

Det är med stor glädje och stolthet vi kan presentera att Maria Beukelmann fått utmärkelsen "Årets pedagog i förskolan" för sitt fina engagemang och arbete.  Stort grattis Maria! 

det lönar sig att vara engagerad

"Vi är så nöjda med valet av förskola, allt det vi hoppats på har vi fått och mer därtill. Det merarbete det innebär att ha barnen på ett kooperativ genererar dubbelt så mycket tillbaka och gör det så värt det!"

varför välja varglyan?

Vi som har våra barn på Varglyan anser att det är viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på den kooperativa verksamheten. Att vi alla tar ett aktivt ansvar är en nödvändighet.

mat

På Varglyan är maten viktig. Det är en av våra grundpelare att servera god, näringsrik och varierad mat som är gjord från grunden av egen kock. Dessutom har vi inga begränsningar på vad man tror att barnen skall tycka om.

En annan viktig del är att maten som serveras skall vara ett lustfyllt erbjudande, aldrig ett tvång! Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt, men det är alltid barnet som bestämmer om hon/han vill smaka eller ej.

vår verksamhetsidé

Grundtanken i vår pedagogiska verksamhet är att främja leken, glädjen, tryggheten och det lustfyllda lärandet genom ett medvetet och väl genomtänkt arbetssätt.

våra övergripande mål

  • Att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen.
  • Att erbjuda en förskoleverksamhet där varje barn möts med stor respekt och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar – vår pedagogiska verksamhet anpassas till alla barn i gruppen och inte tvärtom.

toppresultat i kvalitets-undersökning

Kommunens kundnöjdhetsundersökning för 2018 visar att Varglyan återigen får toppnotering av kommunens 40 förskolor. Självfallet är vi oerhört stolta över att just vår förskola har så nöjda föräldrar!

barnet i fokus

Vi pedagoger har som motto att uppmärksamma och bekräfta varje barn och möta det utifrån dess unika egenskaper och förutsättningar.

Varje barn ska få känna att just det är betydelsefullt och att dess känslor och tankar blir respekterade. Barnen ska få uppmuntran att våga uttrycka och stå för det de tycker och tänker samt att vara lyhörda för och respektera andras känslor och åsikter.

leken är central

Med värme, lekfullhet och engagemang och i en öppen och positiv stämning vill vi att vår pedagogiska verksamhet ska utgöra ett viktigt komplement till hemmet. Vi vill ge förutsättningar till dagar fyllda av lek och upplevelser där barnen ges möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet och där nyfikenheten och lusten att lära lockas fram.

uteverksamhet året om

Barnen är ute året om i alla väder och älskar att gå på upptäcksfärd på vår unika naturgård samt göra mindre utflykter i skog och mark! 

hlr utbildad personal och medlemmar

Vår personal är utbildad inom Barn HLR. En instruktör håller regelbundet ett antal kurstillfällen för att både pedagoger och föräldrar ska ha uppdaterade kunskaper inom området.

verksamhetsplan

Vi är positiva, tydliga, trygga vuxna som hela tiden finns där barnen är och vi ser och möter varje barn utifrån dess unika egenskaper och personlighet. Vi visar att vi är intresserade av det barnen gör och uttrycker, vi deltar i deras lekar och aktiviteter, vi utmanar och stimulerar och kan på så sätt ge varje barn stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 

Vi utgår från kraften i glädjen att vara tillsammans – att höra till!  

aktuellt

vår förskolechef -
årets pedagog 2013

Vår förskolechef, Elisabeth Eriksson har från Värmdö Kommun fått utmärkelsen "Årets pedagog", för sitt fantastiska arbete på förskolan. Elisabeth själv säger att "det är inte så svårt att vara en bra pedagog när man omges av sådana hela dagarna".
Stort grattis Elisabeth!

vår vision

När våra barn lämnar Varglyan för att börja i skolans verksamhet vill vi att de har tillägnat sig en stark självkänsla, en medvetenhet om sitt eget unika värde. Vi vill att de har en tilltro till sin egen förmåga – att de vågar ta plats i nya grupper och klarar av att möta nya människor och situationer.

Vi vill också att barnen har fått med sig grunden till en social kompetens där de med trygghet, inlevelseförmåga och en god kännedom om sig själva kan möta, förstå och respektera andra människor.