loading...

Om oss

Varglyan startade som föräldrakooperativ hösten 1992, centralt belägen vid Ingarö kyrka, ett stenkast från Kolströms kanal.

Varglyan är en liten förskola med sex pedagoger, en kock och 33 barn i åldrarna ett till fem år. Vår storlek ger nära kontakt mellan föräldrar, barn och personal. Vi erbjuder en kreativ förskolemiljö med stora möjligheter att påverka den egna situationen. De senaste åren har vi fått topplacering i Värmdö kommuns kvalitetsundersökning.

Föräldragruppen står som arbetsgivare för de anställda och har därmed beslutanderätt och yttersta ansvar för verksamheten. Som förälder har man arbetsplikt på förskolan. Hittills har detta medfört att föräldragruppen ansvarar för viss städning och arbete i barngrupp. Vi har valt att lägga mer tid på kontakten med barnen och deras dagliga miljö. De flesta föräldrar är även delaktiga i någon av arbetsgrupperna Personal, Förvaltning, Kommunikation, Ekonomi och Medlemmar.

På Varglyan finns idag 33 barn och vi är 6 pedagoger. Vi har även en egen kock som lagar den populära maten.
Barngruppen är indelad i två grupper, men har under dagarna många tillfällen till möten i olika lekar och aktiviteter. I gruppen Solen ingår de äldsta barnen och i Månen ingår de yngre barnen.
Dessutom har vi "Hemliga Klubben" för de äldsta barnen som går på förskolan sista året.

.