föräldrarkooperativ

Vi som har våra barn på Varglyan anser att det är viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på den kooperativa verksamheten. Att vi alla tar ett aktivt ansvar är en nödvändighet.

Vi har valt Varglyan till våra barn därför att:

 • Vi vill ha inflytande och möjlighet att påverka våra barns vardag.
 • Vi vill ha en liten och åldersblandad barngrupp.
 • Vi vill att alla barn skall lära känna alla föräldrar.
 • Vi vill själva etablera ett socialt nätverk för våra familjer.
 • Vi värdesätter att personalen på ett aktivt sätt deltar i barnens lekar och vardag.
   

Vad är ett föräldrakooperativ?

 • Föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen.
 • Föräldrar som är med i styrelsen har arbetsgivaransvar.
 • Varglyan får elevbidrag från kommunen.
 • Föräldrar har arbetsplikt, för närvarande XX timmar/mån/familj.
 • Föräldrar skall delta i föreningsmöten ca XX gång/mån.
 • Föräldrar skall delta i arbetsdagar XX ggr/år.
 • Alla medlemmar i föreningen har uppgifter i olika grupper.

Vad får du i ett föräldrakooperativ?
 • Du tar regelbundet del av ditt barns vardag.
 • Du får en bra insyn i verksamheten.
 • Du får möjlighet att påverka verksamheten.
 • Du lär känna alla andra föräldrar och barn.
 • Ditt barn får en individuell barnomsorg i en hemtrevlig miljö.
 • All mat lagas av vår egen kokerska.
 • Du får en informationspärm med viktig information såsom stadgar och regler m.m.
   

Vad förväntas av dig som förälder?

 • När man blir medlem i den ekonomiska föreningen innebär det att man tillsammans med andra föräldrar och personal ansvarar för vissa saker.
 • Det normala tillvägagångssättet är att alla föräldrar placeras i en arbetsgrupp med ett specifikt ansvarsområde. Till exempel:Styrelse, Personal, Kommunikation, medlemmar, förvaltning osv.
 • Tanken är att någon från varje familj ska få möjligheten att arbeta i ett par grupper under sin tid på Varglyan. På detta sätt får alla familjer möjlighet att påverka och få en god insyn i verksamheten

.