röster om oss

Barnen berättar om Varglyan

  • Jag älskar faktiskt Varglyan. Jag gillar att leka och åka rutschkanan och leka med alla kompisar! Och läsa bok och gå till skogen. Där finns trollet vid bron. Då säger vi hej! Det är ett snällt troll. Det är roligt att leka på vår bästa restaurang.
  • Roligast är allting här på Varglyan. Jag älskar att leka. Här finns ju så många kompisar. Allting är roligast på Varglyan.
  • Jag gillar att springa och leka kurragömma i buskarna.
  • Att leka är det bästa jag vet. Jag älskar att leka. Tjuv och polis och Kom alla mina kycklingar men då leker vi dinosaurier och krokodiler det är jätteskoj.
  • Lekstugan och gunga i hängmattan är bäst och leka med alla mina kompisar. Jag älskar mina kompisar.
  • Jag gillar att leka i tåget och rutschkanan och balansera på stubbarna och leka i lekstugan sen kan man faktiskt leka kull också. Det är roligt. 

Familjen Misic Fant
Nuvarande medlem
Medlem sedan 2011

Varför valde ni Varglyan?
Vi ville att våra barn skulle gå på en förskola som vi själva kunde få god insyn i och vara med att påverka. För oss är det mycket viktigt att det pedagogiska arbetet genomsyrar den totala verksamheten i hela förskolan och att pedagogerna är engagerade och trivs med sitt arbete. Vi var också måna om att förskolan inte skulle vara för stor utan ha en barngrupp där barnen får möjlighet att lära känna varandra och vara en grupp men samtidigt ändå ges plats att bara vara "jag". Att Varglyan har eget kök och en fantastisk gård ser vi som ett stort privilegium och inget vi vill vara utan. 

Vad är det bästa med ett kooperativ?
Att vi som föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i våra barns dagliga utveckling och vardag på förskolan. Att vara medlemmar i ett kooperativ öppnar även upp för ett stort nätverk som bidrar med många positiva möjligheter och kontakter. I kooperativet ingår arbetsuppgifter och delaktighet i förskolans vardag och arbete vilket gör att vi som föräldrar får möjlighet att lära känna våra barns kamrater och de övriga föräldrarna samt personalen på förskolan och de dagliga rutinerna.

Vad är största utmaningen med ett kooperativ?
Utmaningen kan ibland vara att få ihop alla bitar av familjens kalendrar och schema när det kommer till jourer och övriga möten. Dock har vi på Varglyan mötts av stor flexibilitet.

Ord som kännetecknar Varglyan:
Glädje, gemenskap, värme, generositet, uthållighet, framåtanda, styrka, utveckling, trygghet, sammanhållning, vänskap.

Övrigt:
Vi är så nöjda med valet av förskola, allt det vi hoppats på har vi fått och mer därtill. Det merarbete det innebär att ha barnen på ett kooperativ genererar dubbelt så mycket tillbaka och gör det så värt det!

För oss är det en blessing att våra barn får gå på Varglyan!

Familjen Hagander Mir
Tidigare medlem
Styrelsearbete 2007-2011

Varför valde ni Varglyan?
Av flera skäl. Dels handlade det om pedagogerna, som gjorde ett fantastiskt intryck. Dels handlade det om den kooperativa formen och möjligheten att få vara deltagande i barnens vardag. En annan viktig del var möjligheten att lära känna och nätverka med andra familjer på Ingarö. All vår släkt och de flesta av våra vänner bodde inte på Ingarö, varför det var viktigt för oss att skaffa ett sammanhang för både oss och barnen här.

Vad är det bästa med ett kooperativ?

Oj, det är så mycket. Allt man lärt sig om hur barnen bör ha det och kan ha det och om hur barnomsorgen fungerar. Att få vara del av ett nätverk som involverar både oss och barnen. Att barnen får det enorma privilegiet att lära känna ett stort antal vuxna i närmiljön. Att vi får det enorma privilegiet att lära känna våra barns kamrater och deras familjer. Alla de fantastiska människor vi lärt känna genom kooperativet. Det ligger en hel del i uttrycket "det krävs en hel by att fostra ett barn", tror vi kommer en bit på väg genom kooperativet att ge våra barn den byn, det sammanhanget.

Vad är största utmaningen med ett kooperativ?
Att hinna med. Den tid som det tar att arbeta i barngrupp, att engagera sig, att bidra. Det är tidsslukande med barn överhuvudtaget och än mer om man är involverad i ett kooperativ. Men å andra sidan har man bra koll på och möjlighet att medverka och påverka hur barnen har det, och då känns ju tiden väl spenderad. Men det tar tid och energi, även om det också ger energi. 

Övrigt:
När barnen är små är det så mycket som händer, tror det är lätt hänt att man vill följa "minsta motståndets lag", och försöka förenkla vardagen. Men helt plötsligt har åren gått och barnen är inte små längre och man kan inte få tillbaka åren. Åtminstone för oss är det fantastiskt att vara "tvingad" att lägga fokus på barnens förskoletid, och få vara en aktiv del i deras vardag. Kommer se tillbaka till de här åren som en priviligierad tid. Att ibland få vara "dagisfröken" och lära sig av våra fantastiska pedagoger och våra fina barn något helt annat än det vi gör övriga dagar, det är livskvalitet för oss. Men man måste gå in i det med öppna ögon och vara beredd på att det tar tid,och att en del är roligt och en del är mindre roligt. Men med det sagt vill vi trycka på att det är inte en resa vi hade velat haft ogjord.

Maria Beukelmann
Nuvarande förskollärare
Arbetat på varglyan sedan 2010

Varför valde du Varglyan som arbetsplats?
Efter att ha arbetat som förskollärare i 20 år sökte jag en förskola med vision och målsättning som jag kunde dela. Jag sökte kollegor och arbetsgivare som var engagerade och angelägna att bedriva riktigt bra förskoleverksamhet. Det har jag verkligen hittat på Varglyan! På Varglyan jobbar professionella, engagerade och ambitiösa pedagoger där vi deltar i barnens lek och alltid finns i närheten för att kunna hjälpa till när det behövs! Vi utgår alltid utifrån barnens behov. Vi är ute i alla väder under alla årstider på vår underbara gård där vi använder alla våra sinnen och där motoriken verkligen utmanas! Tänk att ha en alldeles egen pulka och stjärtlappsbacke!

Vad är det bästa med ett kooperativ?
Det är stimulerande att jobba på ett föräldrakooperativ där föräldrarna är intresserade och engagerade i verksamheten och vi gemensamt strävar efter att göra barnens dagar på Varglyan till de allra bästa!

Övrigt:
Det finns så mycket positivt att berätta om Varglyan som den underbart goda mat som vår kock Marika lagar till oss varje dag, att vår fantastiska chef Elisabeth jobbar tillsammans med oss fyra dagar i veckan (och har en kontorsdag/vecka), att vi är en förskola med en personal och barngrupp där vi hjälps åt och samarbetar och framförallt har roligt tillsammans!!!!!

Det är så härligt att gå till jobbet och mötas av positiva och glada kollegor, barn och föräldrar! Jag utvecklas, utmanas, har roligt och stortrivs på min arbetsplats!

Familjen Hellman Öhman
Tidigare medlem 2004-2010
Styrelsearbete 2006-2009

Varför valde ni Varglyan?
Vi valde Varglyan främst av två orsaker: Vår möjlighet att engagera oss i våra barns vardag dvs vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Samt ett sätt att bygga nätverk tillsammans med andra familjer. Genom att träffas med eller utan barn, lära känna varandra så att man även när barnen är 15 år och "dräller på byn" kan vara trygg med att det finns fler vuxna som känner dem och bryr sig.

Ord som kännetcknar Varglyan:
Trygghet, engagemang, glädje, hållbar utveckling

Bästa minnet från Varglyan:
Bästa minnet får bli två...
Tänker särskilt på en gång då vi spontant sa att de som är hemma på jullovet och vill röja på allmänningen där kommunen fällt träd kan väl ses... Många familjer kom och vi hade en härlig eftermiddag med skogsröj, korvgrillning och nätverkande. Positivt!!!

Det andra måste bli just alla de fester med och utan barn där det alltid funnits mycket skratt och roliga saker att minnas. 

Övrigt:
Glädjen att få lära känna barnens kamrater och föräldrar är ju något som håller. Så nu när förskolan är slut har vi vänner för livet! Det, och den nära samverkan med våra fantastiska pedagoger gav mig som föräldrar en stor trygghet då jag gick till jobbet.

Familjen Bäckström
Tidigare medlem 2004 - 2011
Ansvariga i personal- resp fastighetsgruppen, representerade i styrelsen i 4 år tillsammans.

Varför valde ni Varglyan?
Vi valde Varglyan för att det var en småskalig verksamhet där man som förälder kunde ha stort inflytande över verksamheten och därmed över våra barns vardag. Vi tyckte även att en åldersblandad barngrupp kändes som ett mer naturligt sammanhang för barnen att befinna sig i. Verksamheten blir mer mångfacetterad och barnen lär både från äldre och yngre. De lär sig samtidigt att vara en bra förebild för de yngre och känner sig stolta i sin uppgift.

Vilka ord tycker ni kännetecknar Varglyan?
Engagemang, gemenskap och en stödjande miljö både för barn och vuxna.

Vad är ert bästa minne från Varglyan?
Pedagogernas känsla för barnen och deras medvetna värdegrundsarbete är den mest kvarstående känslan av Varglyan och jag ser att mina barn har fått en stark grund att bygga vidare på när de börjar i den stora skolan. Grunden har de fått därför att all personal på Varglyan är närvarande med barnen i nuet. T ex låter de en så vardaglig syssla som påklädning vintertid få ta tid och de utforskar tillsammans med barnet alla små detaljer i hallen utan stress eller otålighet. För en stressad trebarnsmamma så är det helt fantastiskt att se.

Tänker även på hur personalen aktivt arbetar med konfliktlösning genom att förebyggande handleda barnen och vara tillgängliga i leken och på så sätt lära barnen kommunikationens svåra konst. Att lägga mycket tid på fri lek där en vuxen alltid finns nära barnen och där barngruppen är medvetet sammansatt är en etablerad pedagogik.

Övrigt:
Tack vare Varglyans nätverk så har barn och vuxna fått vänner för livet!

Johanna Olsson
Tidigare pedagog
Barnskötare, arbetade på Varglyan 2007-2009.

Varför valde du ett föräldrakooperativ som arbetsplats?
Dels på grund av att man får en nära kontakt med engagerade föräldrar men också för att man som anställd har möjlighet att vara med och påverka arbetsplatsen. 

Vad är det bästa med ett kooperativ?
Det bästa med ett kooperativ är gemenskapen. Alla föräldrar och anställda är väldigt engagerade och har insikt i många delar av verksamheten! Som anställd känns arbetet också mer givande när man kan diskutera verksamheten och arbetet med föräldrar som verkligen är intresserade av sina barns förskolegång.

Vad är utmaningarna med ett kooperativ?
Utmaningarna med ett kooperativ är att det är många röster som vill höras, vilket också är positivt.

Varför valde du att sluta?
Jag valde att sluta då jag kände att det var dags för mig att gå vidare, jag ville börja plugga.

Ord som kännetecknar Varglyan/verksamheten?
GLÄDJE och GEMENSKAP!!! När jag tänker på Varglyan blir jag glad och varm!! Det är en sån glädje att ha fått arbeta tillsammans med så engagerade och kloka pedagoger, att få ha varit en del av alla dessa underbara barns utveckling och att få ha arbetat i nära samarbete med alla engagerade föräldrar!

Familjen Strehlenert
Tidigare medlem 2008 - 2009
Ingick i mat- och festgrupp, samt suppleant i styrelsen

Vilka 3-4 ord tycker ni kännetecknar Varglyan?
Utvecklande och trygg stämning (för barnen), nätverk (för familjerna), engagemang (både pedagoger och familjer).

Vad är ert bästa minne från Varglyan?
När man hämtade på eftermiddagen berättade personalen så engagerat om saker som hänt under dagen, sådant som dottern sagt eller gjort och hur hon haft det - det kändes att vår dotter verkligen blev sedd! Kontakterna och nätverket man får med andra familjer är ovärderligt!

Varför valde ni att lämna Varglyan (i förtid)?
Vi och vår dotter trivdes jättebra på Varglyan, men för oss var det också viktigt att bidra till kooperativet. Efter ett tag kände vi att vi inte riktigt mäktade med att engagera oss så som vi ville och borde. Så när vi fick erbjudande om en annan plats på en kommunal förskola så tackade vi ja till den.