Värderingar

  • Vi vill ge våra barn möjlighet att tillägna sig en stark självkänsla, en tilltro till sin egen förmåga och en medvetenhet om sitt eget unika värde.
  • Vi skapar en förståelse för och en insikt i att alla människor är olika men har lika värde – och förmedlar det till barnen på olika sätt i den dagliga verksamheten.
  • Vi är goda förebilder och vi använder ett vårdat språk.
  • Vi har en rak och tydlig kommunikation till barn, föräldrar och kollegor.
  • Vi utgår ifrån att alla föräldrar vill sitt barns bästa.
  • Vi är lyhörda för och intresserade av föräldrarnas åsikter och synpunkter såväl när det gäller det enskilda barnet som verksamheten. Vi vill skapa förutsättningar för samverkan som bygger på tillit och förtroende.
  • Vi är ständigt medvetna om att vi omfattas av sekretess.
  • Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av glädje- vi ska ha roligt tillsammans!